Mezinárodní spolupráce mladých lidí v náročné životní situaci

Naše projekty Co se událo od roku 2004 dosud.

Cílem sdružení je rozvoj kompetencí mladých lidí v náročné životní situaci.
Prostřednictvím volnočasových aktivit a neformálního vzdělávání usilujeme o duševní i tělesný rozkvět všech zúčastněných. Důležitý je pro nás individuální přístup ke každému člověku a podpora vlastní iniciativy, tvořivosti a zodpovědnosti.
Od roku 2013 se věnujeme také vzdělávání pracovníků s mládeží.

Santiago crew 2012

V letošním roce jsme se spojili s novou skupinou mladých lidí ze Španělska a společně se vydali na svatojakubskou pout do Santiaga de Compostela. Hlavní náplní a aktivitou projektu bylo putování, absolvování svatojakubské pouti, která je již po tisíciletí tradiční iniciační cestou, výpravou „za oponu“, „ze světa iluze a zdání do světa skutečnosti a věčnosti, od vlády smrti k životu, od člověka k božství“. Silným motivem poutí bývala velká touha po vlastní proměně, ke které pouť může dát podněty. Odchod z domova, spojený s tělesným a duševním vypětím, vytrhuje člověka z jeho intimního prostředí a starých zvyků a tím podněcuje ke změně osobního života. Svatojakubská pouť pro nás vytváří dobrý a bezpečný prostor pro symbolický přechod z dětství do dospělosti, který je pro naše účastníky v současné době velmi aktuální. Přirozenou sílu cesty jsme podpořili aktivitami, které pomohli účastníkům proces reflektovat, zážitky z cesty zpracovávat a transformovat ve výstupy do dalšího života.

GoTriJo 2010

Pod názvem GoTriJO!
se něco magického skrývá,
ale možná jen to,
že se skvělými lidmi dobrá nálada bývá!

Polsko, Litva, Čechy,
všechno to jsou krásné země,
každá z nich má svoje mouchy,
změnit je mě ani nehne.

Každý rok je čím dál lepší,
ale není to vždy jenom sranda,
nervovat se a být u toho svěží,
to jest naše organizátorská banda.

Už umím něco polsky i litevsky,
děkuji vám moji přátelé,
já zas naučím vás něco česky,
ještě aby ne, vždyť tak mluvit umím nejlépe.

Každé naše setkání však jednou končí,
je to smutné, ale je to tak,
se slzami v očích když se loučím,
tak za rok – už odjíždí můj vlak…
Báseň by Vašek

Let´s TriJO! 2009

Let´s TriJO! is project of 42 young people mainly from shelter homes from Poland, Czech Republic and Lithuania. They will spend 10 days together close to Pilsen in Czech Republic.

We will focus on exploring different meanings of slogan verb “to TriJO!” by sports, workshops, communication development and reflections. Through these activities we will have possibility to explore and step out beyond our limits and limits of the whole group. Each participant will be co-responsible for what will happen on our exchange and through reflecting this process we will learn more about ourselves, about people around us, around different cultures and have possibility to grow, to develop our skills, knowledge and attitude. We support individual learning process of each person, iniciativity, kreativity and spontaneity.

We work with methods of nonformal education – learning by doing and reflecting. and plan, making film and web presentation, exhibition of photos, etc.)Before this travel we will have period of common preparation (topic, organisation, languages, communication with other countries) and afterwords follow-up activities (autumn meeting to evaluate.

BioTrioJo 2008

V tomto roce jsme se společně vydali na kolech napříč západní Litvou (Norveičiai – Platalai – Salantai – Šventoji – Klaipeda), stanovali jsme a sami si vařili. Bylo nás téměř 50 a již podruhé se zúčastnili mladí lidé z Litvy, Polska a Česka. Naším tématem byl životní styl přátelský k sobě samému, ostatním lidem a životnímu prostředí. Kromě cyklojídy a kempování jsme se hojně věnovali sportům, plavání, zpracovávání odpadů, tancování, zpěvu, alegorickým průvodům, hrám, reflexím,...

Své konání jsme představili na dvou otevřených dnech – prvním ve Šventoji pro mezinárodní dětský tábor a druhým v Palanze pro veřejnost. Letos poprvé jsme se odvážili celou akci vést v angličtině, proto jsme se každý den věnovali také hravě, leč intenzivně učení angličtiny. 

Káča: Zážitky z Litvy

Mám spousty zážitků z Litvy a tak si vyberu jen některé, a to zážitky se Stase a Margaritou. Když jsme poslední den grilovali na pláži, tak mě Stase učila litevské věty (radši nebudu říkat jaké). A donutila mě říkat tyto věty každému, na koho ukázala. Strašně jsme se tomu nasmály. Ty věty umím doteď a bude těžké na ně zapomenout!

A teď k Margaritě. Margarita je zvláštní holka. Umí dobře anglicky a mluví a mluví… Já jsem jí moc nerozuměla, ale i přes to jsme se nějak dorozuměly.

Pořád mě pošťuchovala, smála se a dělala si ze mě srandu…. Celá ona.☺
Např. řekla mi,že se jí něco stalo s rukou a nemůže na kolo. Nakonec se z ní vyklubalo, že to jen předstírala a bavila se tím, jak jsem jí to „sežrala“. Když jsme odjížděli, tak mi říkala že nemám brečet, že ona taky nebude. Přijel autobus, začali jsme se loučit a jí tekly slzy. Správně střelená holka…

TriJO! 2007

V roce 2007 jsme našli nového partnera, a tak se tentokrát na výměně mládeže sešly 3 země – Česko, Polsko a Litva, celkem 45 účastníků. V rekreačním středisku Pařez v Českém Ráji jsme společně strávili 10 dní a věnovali jsme se 3 tématům: komunikce, společné zájmy a kultura v tradici i každodenním životě. Účastníci se podíleli na přípravě a realizaci různých workshopů, sportů, jazykových aktivit a všemožných zábav tak, aby mohli sdílet své znalosti a dovednosti a vzájemně se od sebe učit. Výměna vyvrcholila na otevřeném TriJO!

Dni, kde jsme se podělili s veřejností o to, co jsme se během výměny naučili a co jsme vytvořili. Připravili jsme workshopy pro veřejnost, které vedli účastníci: břišní tanec, tetování henou, malování na tělo, modelování z balonků, žonglování, malování na sklo, výroba šperků, chrastítka z dýní,...) a také večerní představení - břišní tanec, expresivní divadlo, hip-hop TriJO!, tradiční národní písně, národní jídla, fireshow, tanec se svíčkami.

Naším hostem byla pražská kapela Dub In Da Trip. Návštěvníci si mohli prohlédnout fotky a výrobky z výměny a také ochutnat tradiční jídla všech zúčastněných zemí. Poslední dva dny výměny jsme strávili na vandru, kde jsme slaňovali, spali v mohutném dešti ve spásné stodole, hodně chodili, navštívili černou kuchyni hradu Kost,...

V lednu jsme pokračovali víkendovým setkáním „Na půli cesty“ ve Varšavě. Prohlédli jsme si město, zavzpomínali na léto a společně vymýšleli, čemu se budeme věnovat příští rok.

Začali jsme se scházet během celého roku a společně postupně pracovat na dalších aktivitách.

Musu Linija 2006

Musu Linija byla mezinárodní výměna mládeže dvou skupin mladých lidí – z dětského domova Pyšely v ČR a z dětského domova Mintis v Litvě. Uskutečnila se na přelomu června a července 2006 v rekreačním středisku Energetikas ve Šventoji v Litvě.

Během projektu se účastníci navzájem seznamovali se svými kulturami a životním stylem prostřednictvím her, kreativních dílen, divadla, kulturních programů, sportu,… a veškerého společně stráveného času. Místem výměny byly přímořské duny a tak se našimi průvodci celým pobytem stali Kastytis a Jurate, milenci z dávných dob, jejichž jantarový hrad nechal žárlivý Neptunas rozprášit na milion střípků. Už víte, proč je celé pobřeží Baltu bohatým nalezištěm jantaru?

Čia Čekija 2004

Projekt Čia Čekija byl realizován jako „Budoucí kapitál“ v rámci programu Evropské Komise „Mládež“ v roce 2004. Byl vyústěním projektu Evropské Dobrovolné Služby, kterou absolvovala jedna z členek skupiny roce 2002/2003 v litevském Vilniusu, v dětském domově Mintis. Stěžejní částí projektu byl pobyt pro děti a mládež (10 – 18 let) z litevského (Vilnius) a českého (Pyšely) dětského domova, který se uskutečnil v ČR na táborové základně Dlouhé Rzy v roce 2004.

Účastníci se navzájem seznamovali se svými kulturami a životním stylem prostřednictvím her, kreativních dílen, divadla, kulturních programů, sportů,… a veškerého společně stráveného času. Každý den byl pro nás částí roku, ve které jsme si navzájem předváděli tradice a zvyky svých zemí. 28. 11. se v pražském klubu Rock Café uskutečnila vernisáž výstavy fotografií a výrobků z projektu. Na programu bylo vyprávění, společný tanec, kapela, ochutnávka tradičního litevského jídla – cepelínů a výstava o Litvě.